3. Begeleiding

Home3. Begeleiding

Huiswerkbegeleiding
Bij LCH bent u aan het goede adres voor huiswerkbegeleiding. We plannen eerst een gratis intake-gesprek, waarin we  kennismaken met uw zoon/dochter en de problemen in kaart brengen. Samen proberen we de hulpvraag te formuleren en de bijbehorende doelen voor huiswerkbegeleiding (HB). Tot slot  zullen wij een advies uitbrengen over het aantal dagdelen dat uw zoon/dochter huiswerkbegeleiding nodig heeft. Wanneer u besluit te starten met huiswerkbegeleiding, meldt u uw kind aan. De aanmelding omvat HB voor 3 maanden, waarbij er na 7 weken een evaluatiegesprek met de ouders en het kind plaatsvindt.  Ook na de eerste 3 maanden wordt de HB geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het aantal dagdelen kan veranderen, of de noodzaak van het nemen van bijles door één van onze vakdocenten wordt geadviseerd.


Zorgbegeleiding/PGB
Het LCH kan op aanvraag ook zorgbegeleiding geven. Er is in dit geval sprake van individuele begeleiding, waarbij er een speciaal ontwikkelingsplan gemaakt wordt, toegespitst op de leerling en zijn problemen. Centraal hierbij staat dat de sociale zelfredzaamheid van het kind vergroot wordt.

Onderstaande doelen kunnen hierin meegenomen worden:

  • Het vergroten van de sociale competenties;
  •  Het plannen van dagelijkse activiteiten;
  • Begeleding bij het denken, concentreren en/of waarnemen;
  • Begeleiding bij de oriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • Het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken;
  • Het optimaliseren van de verbale en nonverbale communicatie

Bijles

Wij bieden bijlessen aan voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde A en B, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, M & O en Aardrijskunde.
Deze bijlessen worden gegeven door 3e/4e-jaars HBO-studenten die betreffende lerarenopleiding volgen of  VWO-6 leerlingen.
De bijlessen zijn individueel en vinden plaats in het LCH.
Op maat-begeleiding:
Naast het geven van huiswerkbegeleiding en bijlessen biedt het Leercentrum ook begeleiding op maat aan.
Hierbij combineren we bijvoorbeeld 2 dagdelen huiswerkbegeleiding en 4 uur bijles per maand aan.
Examentraining:
Onze bijles-docenten kunnen ook examentraining geven. Hierbij wordt de leerling in desgewenst vak voorbereidt op het examen.
De probleemgebieden van een bepaald vak kunnen extra geoefend en herhaald worden.