Het Leercentrum

HomeHet Leercentrum

Dit bieden wij

Structuur

Vaste dagdelen met vaste tijden geeft rust en regelmaat in de werkweek

Planning

Wanneer moet je welk vak maken en leren?

Leren leren

Hoe moet ik leren, wat zijn de hoofd- en bijzaken, samenvatten en overhoren

Verduidelijking

Uitleg geven bij vragen

Stimuleren

Van de talenten van elke leerling

Dit kunt u van ons verwachten

  • Begeleiding van Basisschoolleerlingen en VO leerlingen van VMBO-basis t/m VWO.
  • Digitaal leerlingvolgsysteem Homi: ouders en leraren hebben online via deze site inzage in de huiswerkbegeleiding & verslaglegging
  • Overleg tussen ouders en VO-scholen
  • Evaluatie-gesprekken met ouders (na 7 weken, hierna na elke 3 maanden)
  • Een rustige, prikkelarme leeromgeving met veel licht
  • Elke dag vers fruit, mogelijk gemaakt door Jumbo supermarkt Hardenberg

jumbo-logo

elke dag vers fruit

Begeleiding

Bij LCH bent u aan het goede adres voor huiswerkbegeleiding. We plannen eerst een gratis intake-gesprek, waarin we kennismaken met uw zoon/dochter en de problemen in kaart brengen. Samen proberen we de hulpvraag te formuleren en de bijbehorende doelen voor huiswerkbegeleiding (HB). Tot slot  zullen wij een advies uitbrengen over het aantal dagdelen dat uw zoon/dochter huiswerkbegeleiding nodig heeft. Wanneer u besluit te starten met huiswerkbegeleiding, meldt u uw kind aan.

De aanmelding omvat HB voor 3 maanden, waarbij er na 7 weken een evaluatiegesprek met de ouders en het kind plaatsvindt.  Ook na de eerste 3 maanden wordt de HB geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het aantal dagdelen kan veranderen, of de noodzaak van het nemen van bijles door één van onze vakdocenten wordt geadviseerd.

Zorgbegeleiding

Bijles

Op maat-begeleiding

Examentraining

Basiscursus Rekenen

Ook in 2019 biedt Leercentrum Hardenberg weer de basiscursus Rekenen.
Deze cursus is voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Basisschool en voor klas 1, 2 en 3
van het Voortgezet Onderwijs. Er wordt in een kleine groep 8 weken 1,5 uur per week gewerkt aan alle basisvaardigheden van het rekenen.

De leerlingen krijgen een werkboek en moeten hierin wekelijks ook huiswerk maken.

Er worden 2 cursussen aangeboden:

Problemen met rekenen?

Klik hier voor meer info

 

 

Basisrekenen Niveau 1

€149.00incl. cursusboek
Start voorjaar 2019   Modules: • Cijfers en Getallen • Optellen en Aftrekken • Vermenigvuldigen en Delen 8 bijeenkomsten van 1,5 uur

Basisrekenen Niveau 2

€ 149.00incl. cursusboek
Start voorjaar 2019 Modules: • Breuken • Decimale getallen • Verhoudingen • Procenten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur

 

Intake-gesprek

Tijdens het gratis intake-gesprek zullen we het rekenniveau van uw kind zo goed mogelijk in beeld krijgen. Hiervoor zal er contact gezocht worden met de basisschool of docent rekenen/wiskunde. Als toevoeging kan er bij RT leerwijs een rekenonderzoek uitgevoerd worden.

Dit wordt gedaan door Christina Meilink en zij hanteert hiervoor een speciaal tarief van € 95,-. (www.rtleerwijs.nl).

De basiscursus wordt gegeven door Bart-Jan Achterhes, docent Economie in opleiding en tevens huiswerkbegeleider en bijles-docent EC, M&O en WI in Leercentrum Hardenberg.

 

Cursus 'Ik leer leren'

 

Ik leer leren header

Ieder kind leert op z’n eigen manier, ieder kind heeft z’n eigen leerstijl. Ben je benieuwd naar de leerstijl van jouw kind?

De ‘Ik leer leren’ training van Leercentrum Hardenberg biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Hier ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van
leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren.

De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen.

Samen ontdekken de kinderen met de gecertificeerde ‘Ik leer leren’ trainer Theresia Hindriks hun persoonlijke leerstrategie.
De bijeenkomsten worden afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker. 

De training is niet alleen geschikt voor kinderen uit groep 8 ter voorbereiding op de middelbare school.
Ook voor kinderen in de brugklas en kinderen die later vastlopen (slechte cijfers), hebben veel profijt van deze training.

Ervaringen van een ouder van een deelnemer: “De training is laagdrempelig en was goed te doen voor de kinderen. Geen uren thuisstudie, maar lekker praktisch aan de slag.”

Tijdens de cursus “Ik leer leren” ontdekt je kind niet alleen z’n/haar eigen leerstijl, maar leert ook z’n/haar leerstrategie en plannen & organiseren van huiswerk.
Deze cursus wordt in 2017 in Leercentrum Hardenberg gegeven.

Voor meer info en aanmelding: Theresia Hindriks, 06-42 00 10 79.

Cursus – Ik leer leren

€ 149.00cursusboek € 32,50
Start voorjaar 2019 1. Hoe leer je? 2. Motivatie 3. Planning & organiseren 4. Concentratie 5. Persoonlijke leerstijl   5 bijeenkomsten van 1,5 uur

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma:

 http://www.ikleerleren.nl/programma

https://www.youtube.com/watch?v=OuqaB9pJ424

       

 

Cursus 'Begrijpend lezen'

Cursus – Begrijpend lezen

€ 149.00incl. cursusboek
Start voorjaar 2019 • Tekstbegrip verbeteren dmv je eigen leerstijl: - hoofd- en bijzaken - samenvatten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur

Cursus 'Spelling / Werkwoordspelling'

Cursus – Spelling / Werkwoordspelling

€ 149.00incl. cursusboek
Start voorjaar 2019 • Zeer geschikt voor kinderen met dyslexie 8 bijeenkomsten van 1,5 uur