2. Pubers & huiswerk

Home2. Pubers & huiswerk

Dagelijks hebben pubers te maken met verschillende denkprocessen, op school en tijdens het maken of leren van huiswerk:

• Keuzes maken;
• Tijd indelen;
• Nut en belang zien;
• Verbanden leggen;
• Informatie verwerken voor later.
Jongeren hebben hierdoor vaak moeite de door school gestelde huiswerkdoelen te halen.

Oorzaken

  • Planningsproblemen (vrije tijd/huiswerk);
  • Sociale Media (afleiding door MSN, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter en Hyves)
  • Concentratieproblemen;
  • Geen rustige werkplek thuis;
  • Ouders die moeite hebben hun kind te begeleiden;
  • ADHD, PDD-Nos, ADD, Asperger, ADD, dyslexie en dyscalculie

Gevolgen

       • Spijbel-gedrag
       • Slecht rapport
       • Vroegtijdig schoolverlaten
       • Niet voldoende basis voor vervolgopleiding

Leave a Comment

*

code