MBO/HBO

Als in het Voortgezet Onderwijs de leerhouding nooit goed ontwikkeld is, kunnen studenten in de volgende fase problemen ervaren bij het plannen en halen van toetsen of deadlines. Ook het werken in projecten kan door studenten als lastig ervaren worden. Wij kunnen samen met de student de problemen in kaart brengen en een begeleidingsplan opstellen. Waar nodig kunnen we ook bijles geven,
bijvoorbeeld ten behoeve van het halen van toelatingstoetsen.

Scroll naar boven