Voortgezet Onderwijs

Intakegesprek

Bij Leercentrum Hardenberg bent u aan het goede adres voor huiswerkbegeleiding. We plannen eerst een gratis intakegesprek, waarin we kennismaken met uw zoon/dochter en de huidige leerhouding in kaart brengen. Samen proberen we de hulpvraag te formuleren en de bijbehorende doelen voor huiswerkbegeleiding (HB). Tot slot  zullen wij een advies uitbrengen over het aantal dagdelen dat uw zoon/dochter huiswerkbegeleiding nodig heeft. Wanneer u besluit te starten met huiswerkbegeleiding, meldt u uw kind aan.

Begeleiding op maat

De aanmelding omvat huiswerkbegeleiding voor 3 maanden, waarbij er na 7 weken een kort evaluatiegesprek plaatsvindt.  Ook na de eerste 3 maanden wordt de HB geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het aantal dagdelen kan gaan veranderen (per maand), of de noodzaak van het nemen van bijles door één van onze vakdocenten wordt geadviseerd. Intern vindt er twee keer per jaar een leerlingbespreking plaats, waarbij alle leerlingen uitgebreid door het team besproken worden (dec en juni). Door de korte lijnen met de ouders kunnen we snel tot actie komen indien dit nodig is.

Alle niveau’s

Leercentrum Hardenberg geeft huiswerkbegeleiding aan alle niveaus; van VMBO-Basis tot VWO, iedereen is van harte welkom. Door ons leervolgsysteem HOMi worden ouders, mentoren en anderen d.m.v. verslaglegging op de hoogte gehouden van wat er op een middag allemaal gedaan is en wat er eventueel thuis/weekend gedaan moet worden. Deze korte lijntjes werken heel positief naar een goede begeleiding van uw kind.

Samenwerking

Er is al jaren goed contact en overleg met de drie Voortgezet Onderwijs-scholen in Hardenberg; Het Vechtdalcollege, Het Greydanus en de Nieuwe Veste. Wij schuiven graag aan bij gesprekken met ouders en de mentor/coach. Ook is er contact met de vakdocenten, wanneer er een onvoldoende gehaald is. Samen proberen we de oorzaak te achterhalen om zo voldoendes te gaan halen voor dat vak.

Scroll naar boven